سمینار - کاربرد پژوهشی گوگل و ابزارهای حرفه ای -دانشگاه صنعتی بیرجند

سمینار 8 ساعته "کاربرد پژوهشی گوگل  و ابزارهای حرفه ای" با کمک های انجمن علمی عمران دانشگاه صنعتی بیرجند بویژه جناب آقای صادق شیری، بامید خداوند برگزار می شود.

این سمینارها در جهت ترویج مباحث پژوهشی در راستای کسب وکارهای فناورانه توسط گروه فناوری تلاش وتوسعه طراحی شده است و طی مدت از تجربیات گروه در چگونگی استفاده از گوگل برای رسیدن از "ایده به محصول" (Idea2Product) صحبت خواهد شد.

تمام سعی من به عنوان سخنران بحث بر ارتقا دانش بین رشته ای افراد در استفاده ی بهنگام از گوگل در سواد اطلاعاتی است. امیدوارم بتوانم شرکت کنندگان را در پایان دوره اقناع کرده باشم که نیازمند کار بیشتری با ابزارهای روز دنیا در جهت موفقیت در پژوهش و بعد از آن بازار کسب وکار هستند.

من فکر می کنم قابلیت های فراوانی در گوگل وجود دارد که ممکن است حتی ما تابحال استفاده نکرده باشیم و این سمینارها می تواند بمن هم کمک کنم تا از شما یادبگیرم.

زمان : روز جمعه 26-01-90
زمان بندی سمینار (مخصوص دانشگاه صنعتی بیرجند)

گوگل سنجی GoogloMetry‬‬
(با استفاده از این تست می توانید بسنجید چه مقدار با خدمات گوگل آشنا هستید؟)

رزومه مدرس دوره

/ 0 نظر / 45 بازدید