مهارت شماره 18 - درس اول در سواد اطلاعاتی کاربردی

برای اطلاعات بیشتر منابع زیر قابل استفاده هست:

2. تعریف مسأله:
ما در بحث سواد اطلاعاتی توضیح می دهیم که باید مسأله را از دو نظر مشخص کرد. اول عمق مسأله است و دوم نوع اسنادی که مورد نیاز می باشد. این کار بما کمک می کند که منابع و مخازن را به نحو کاملاً حرفه ای تری تشخیص دهیم و زمان را برای خود نگه داریم.

2.1 عمق مسأله:
بانک های اطلاعاتی خاصی وجود دارند که اطلاعات کلی را در اختیار ما قرار می دهند مانند ویکی پدیا، about.com و...امثالهم. و بانک های خاصی وجود دارند که اطلاعات را به صورت کاملاً تخصصی در اختیار ما می گذارند. مانند ساینس دایرکت، اشپرینگر، وایلی و...


مابین این دو سطح هم یکسری پایگاه وجود دارند که اطلاعاتی نیمه کلی- نیمه تخصصی در اختیار می گذارند برای مثال در حوزه ی فولاد ها این پایگاه و یا این پایگاه در بحث مواد فومی. مهم این ست که پژوهشگر (با سواد اطلاعاتی) بداند به چه سطحی از اطلاعات نیاز دارد و به کجا برود.

٢.٢ انواع اسناد اطلاعاتی: دقیقا باید برای حل یک مسأله، انجام پژوهش و... مشخص کنید بدنبال چه می گردید.

  • ژورنال
  • کتاب
  • نقد و بررسی
  • گزارش تحقیق
  • پایان نامه ها
  • برگه های ثبت اختراع
  • چکیده و نمایه ها
  • استاندارد
  • و...

اینکه شما بدانید هر نوع سندی پایگاه خاصی دارد بسیار به شما کمک می کند که در هنگام انجام فعالیت پژوهشی وقت تان را بهینه استفاده کنید. خودتان را در گوگل و نتایج احتمالاً زیاد و مبهم غرق نکنید.

/ 0 نظر / 106 بازدید